TEPELNÁ ČERPADLA  NIBE SYSTÉMU ZEMĚ – VODA

 

Tepelné čerpadlo Brno   

Švédský výrobce tepelných čerpadel NIBE má více než třicetiletou praxi v oboru a patří ke světové i evropské špičce v oboru. V současnosti společnost NIBE vyrábí jedny z nejúspornějších tepelných čerpadel systému země-voda a voda-voda. Tento fakt je potvrzen švédskou státní zkušebnou, která naměřené údaje potvrdila certifikátem.

ENERGIE ZE ZEMĚ - TEPLO PRO VÁŠ DOMOV

Sluneční teplo se ukládá do země, která se tak stává stabilním zdrojem přirozeně obnovitelné energie. Teplota jen několik centimetrů pod povrchem země je takřka konstantně průměrná, od 4 do 12 °C. Energie zachycená tímto způsobem představuje obrovskou zásobu nízkopotenciální energie, která čeká na využití.

Tepelné čerpadlo země - voda odebírá teplo uložené v zemi buď kolektory, uloženými v mělké hloubce pod povrchem země, nebo hlubinnými vrty. Teplo je ze země do čerpadla vedeno prostřednictvím směsi vody s nemrznoucí směsí. Směs cirkuluje v uzavřeném okruhu, absorbuje tepelnou energii ze země a předává ji tepelnému čerpadlu.

V tepelném čerpadle cirkuluje chladivo, které napomáhá zachycení tepla ze země a jeho přeměnu na vysokopotenciální teplo, které se vašem domě uvolní přes radiátory, podlahové topení nebo zásobník na ohřev vody.

1. V kolektorech - plastové hadice uložené v hlubinném vrtu, na dně vodní nádrže nebo v metrové hloubce pod povrchem - obíhá směs vody s látkou zabraňující zamrznutí. Kapalina se v zemi ohřívá díky sluneční energii uložené v zemi nebo ve spodní vodě.

2. Nemrznoucí směs je vedena do tepelného čerpadla, kde ve výparníku předá získané teplo chladivu s velmi nízkým bodem varu, a proto se změní na plyn.

3. V kompresoru jsou páry chladiva stlačeny, čímž se podstatně zvýší jeho teplota. Pak je teplo v kondenzátoru předáno vodě v topném systému domu.

4. Během toho chladivo zkapalní a je připraveno znovu přijmout teplo a změnit se v plyn.

 

 

S tepelnými čerpadly země-voda od společnosti NIBE ušetříte až 75 % energie na vytápění a ohřev teplé vody díky topnému faktoru až 5,04 (dle EN255).

Společnost NIBE nyní vyrábí 15 různých typů tepelných čerpadel země-voda s výkonem od 5 kW do 60 kW, které při seřazení do kaskády mohou podávat výkon až 600 kW!!!

Naprosto unikátním segmentem tepelných čerpadel NIBE systému země-voda a voda-voda jsou tepelná čerpadla NIBE F1155 a F1255 s plynulou regulací tepelného výkonu, novým řídícím systémem a nově i funkcí UPLINK. Tím se řadí mezi nejlepší tepelná čerpadla, která jsou nabízená na trhu tepelných čerpadel.

https://www.nizkenaklady.cz/tepelna-cerpadla-zeme-voda/tepelne-cerpadlo-nibe-f1255

 

 

Tepelná čerpadla NIBE systému země – voda využívají jako zdroj tepla energii uloženou v zemi nebo ve spodní vodě:

 Hlubinný vrt - ideální pro rekonstrukce nebo změnu z vytápění fosilními palivy

Pod povrchem, v geotermální vrstvě skalního podloží, se nachází zdroj tepla s téměř konstantní teplotou, využitelný celoročně. Tepelné čerpadlo získává solární energii uloženou v zemi pomocí kolektrou v hlubinném vrtu. Hloubka vrtu se může pohybovat mezi 90 - 200 metry, to závisí na výkonu zvoleného tepelného čerpadla. Tento systém lze využít pro všechny typy budov. Je potřeba pouze malý prostor a vrt může být proveden i na těch nejmenších zahrádkách.

 

 Povrchová vrstva půdy - zemní kolektor. Cenově příznivé získávání energie 

Sluneční energie se ukládá v půdě. Děje se tak buď přímou absorpční schopností, nebo teplem z deště a vzduchové vrstvy blízko povrchu země. Tepelné čerpadlo odebere tuto uloženou energii prostřednictvím kolektoru uloženého v zemi. Kolektor je plastová hadice naplněná nemrznoucí směsí skrytá v hloubce asi 80 - 100 cm, délka se pohybuje mezi 250 a 400 metry, podle výkonu zvoleného tepelného čerpadla. Použití tohoto systému je ekonomicky velmi příznivé. Nejvyšší přínos je získáván z půdy s vysokým obsahem vody.

 

Spodní voda - možný zdroj energie pro každý dům, v jehož blízkosti je spodní voda snadno dostupná

Spodní voda může být využita jako zdroj tepla, jestliže se její voda celoročně pohybuje mezi 4 a 12 °C. Tepelné čerpadlo získává energii uloženou v této podzemní vodě. Zpravidla jsou zapotřebí dvě studny, jedna pro čerpání vody a druhá pro návrat vody zpět do podloží.

 

 

 

 


KOMPLETNÍ PREZENTACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE ZEMĚ – VODA:

http://www.nizkenaklady.cz/tepelna-cerpadla-zeme-voda/

 

AKČNÍ CENY NABÍZENÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL:

http://www.nizkenaklady.cz/cenik/

 

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1245

 TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F 1245

NIBE F1245 je kompletní tepelné čerpadlo systému země-voda pro vytápění většiny rodinných domů a ohřev teplé vody ve vestavěném zásobníku o objemu180 litrů s vestavěným přídavným elektrickým zdrojem 3×3kW. NIBE F1245 je především navrženo pro maximálně jednoduché a uživatelsky komfortní ovládání. Instalací NIBE F1245 snížíte náklady na energie pro Váš dům až o 80%. Díky velkému důrazu na vnitřní izolace tepelného čerpadla patří NIBE F1245 mezi nejtišší na trhu.

Nejdůležitější parametry tepelného čerpadla NIBE F1245:

-          výkonový rozsah: 5, 6, 8, 10 a 12kW.

-          velký barevný ovládací panel s přehlednými symboly a ikonami pro komfortní ovládání v českém jazyce

-          příprava pro komunikaci a řízení prostřednictvím mobilního telefonu či internetu

-          záznam alarmů (poruchových stavů) pro usnadnění servisu

-          možnost pracovat až se čtyřmi různými topnými okruhy, popř. chlazení

-          ovládání ohřevu bazénu

-          časovače pro řízení teploty a ohřev teplé vody

 

 

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1145

 TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F 1145

NIBE F1145 je tepelné čerpadlo systému země-voda pro vytápění většiny rodinných domů s vestavěným přídavným elektrickým zdrojem 3×3kW a ohřevem teplé vody do externího zásobníku topné vody o různých objemech:

http://www.nizkenaklady.cz/ohrivace-vody-pro-tepelna-cerpadla/

NIBE F1145 je především navržena pro maximálně jednoduché a uživatelsky komfortní ovládání. Instalací NIBE F1245 snížíte náklady na energie pro Váš dům až o 80%. Díky velkému důrazu na vnitřní izolace tepelného čerpadla patří F1145 mezi nejtišší na trhu.

Nejdůležitější parametry tepelného čerpadla NIBE F1145:

-          výkonový rozsah: 5, 6, 8, 10, 12, 15 a 17kW.

-          velký barevný ovládací panel s přehlednými symboly a ikonami pro komfortní ovládání v českém jazyce

-          příprava pro komunikaci a řízení prostřednictvím mobilního telefonu či internetu

-          záznam alarmů (poruchových stavů) pro usnadnění servisu

-          možnost pracovat až se čtyřmi různými topnými okruhy, popř. chlazení

-          ovládání ohřevu bazénu

-          časovače pro řízení teploty a ohřev teplé vody

 

 

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1226

 Tepelné čerpadlo NIBE F 1226

NIBE F1226 je kompletní tepelné čerpadlo nižší řady systému země-voda pro vytápění většiny rodinných domů a ohřev teplé vody ve vestavěném zásobníku o objemu180 litrůs vestavěným přídavným elektrickým zdrojem 3×3kW, které je navrženo co nejvíce ekonomicky. Ovládání NIBE F1226 je maximálně jednoduché a uživatelsky komfortní. Instalací NIBE F1226 výrazně snížíte náklady na energie pro Váš dům. Díky velkému důrazu na vnitřní izolace tepelného čerpadla patří NIBE F1226 mezi nejtišší na trhu. Tepelné čerpadlo NIBE F1226 je konstruováno pro co nejjednodušší instalaci a snadný servis.

Nejdůležitější parametry tepelného čerpadla NIBE F1226:

-          výkonový rozsah: 6, 8 a 12kW.

-          jednoduchá instalace

-          švédská kvalita, přijatelná cena

-          černobílý display pro komfortní ovládání v českém jazyce

-          velmi tiché

-          nerezový zásobník na 180 litrů TUV

 

 

TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F1126

 TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F 1126

NIBE F1126 je kompletní tepelné čerpadlo nižší řady systému země-voda pro vytápění většiny rodinných domů a ohřev teplé vody do externího zásobníku topné vody o různých objemech s vestavěným přídavným elektrickým zdrojem 3×3kW, které je navrženo co nejvíce ekonomicky. Ovládání NIBE F1126 je maximálně jednoduché a uživatelsky komfortní. Instalací NIBE F1126 výrazně snížíte náklady na energie pro Váš dům. Díky velkému důrazu na vnitřní izolace tepelného čerpadla patří NIBE F1126 mezi nejtišší na trhu. Tepelné čerpadlo NIBE F1126 je konstruováno pro co nejjednodušší instalaci a snadný servis.

Nejdůležitější parametry tepelného čerpadla NIBE F1126:

-          výkonový rozsah: 5, 6, 8 a 12kW.

-          jednoduchá instalace

-          švédská kvalita, přijatelná cena

-          černobílý display pro komfortní ovládání v českém jazyce

-          velmi tiché

 

Kontakt

TOP HEAT s.r.o.
Hvozdecká 1364/21
635 00 Brno – Bystrc
+420 608 720 720
+420 530 507 463